Verhuur voorwaarden

Ook de kleine lettertjes van een huurcontract zijn belangrijk. Onderstaand laten wij deze volgen, zodat u weet waar u aan toe bent. De Aquila wordt verhuurd onder de “Hiswa algemene voorwaarden voor de huur en verhuur van pleziervaartuigen” door bemiddeling van Aquanaut Yachtcharter in opdracht van de scheepseigenaar Yachtcharter Streefkerk.
  1. Reservering is definitief na ontvangst van het ondertekende huurcontract. 50% van de huursom dient binnen veertien dagen na ontvangst van het huurcontract te worden betaald en de rest drie weken voor vertrek.
  2. De Aquila is all-risk verzekerd voor de vaart op de Nederlandse binnenwateren en het IJsselmeer.
  3. Het eigen risico bedraagt € 750,-, contant te betalen. Dit bedrag moet bij vertrek worden betaald en wordt aan het einde van de huurperiode weer gerestitueerd mits het schip zonder schade wordt teruggebracht. Indien er schade aan het schip of aan de inventaris is toegebracht dan wordt deze schade met het borgbedrag verrekend.
  4. Alle huurders krijgen instructie inzake de behandeling van het schip, de motor en de toebehoren. Indien u een proefvaart wenst, dient u dit minimaal 24 uur voor de aanvang van uw huurperiode te melden.
  5. Aan minderjarigen worden geen schepen afgegeven, ook niet indien hiervoor toestemming van de ouders is verkregen.
  6. Het houden van huisdieren is alleen met toestemming van verhuurder toegestaan. Hiervoor wordt € 50,00 berekend.
Brandstof:
Bij vertrek krijgt u van ons een volle tank met diesel en een gasfles mee. Het verbruik is voor rekening van de huurder.
Vertrek en terugkeer:
De vertrektijd is op vrijdag om 15.00 uur. De terugkeertijd is op vrijdag om 9.00 uur. Bij een verlate terugkeer heeft de verhuurder het recht een bedrag van € 60,00 voor ieder verlaat uur in rekening te brengen. Indien u het schip wenst op te halen na 18.00 uur, dient u dit vooraf te melden.
Huur is ook mogelijk voor een weekend of midweek buiten het hoogseizoen en de feestdagen (Pasen, Hemelvaart en Pinksteren).
Prijs weekend (vr. 15.00 – ma. 09.00 uur) is 60% van de weekprijs.
Prijs midweek (ma.15.00 – vr. 09.00 uur) is 50% van de weekprijs.
Schoonmaak:
Het schip wordt schoon aan u afgeleverd en wij ontvangen het graag schoon van u retour. Als u het schoonmaken liever door ons wilt laten doen, gelieve u ons dat voor uw vertrek mede te delen. De prijs voor het schoonmaken is € 60,00.
Inventaris:
De Aquila is zeer compleet uitgerust. Een complete inventarislijst is altijd aan boord en wij sturen u deze van te voren toe. Alleen dekbedden, lakens, hand- en theedoeken dient u zelf mee te nemen. Eventueel kunt u vooraf dekbedden en lakens reserveren voor een bedrag van € 15,00 per persoon.
Annulering:
Door het aangaan van de huurovereenkomst verplicht de huurder zich tot deelname aan het Aquanaut annuleringsfonds. In de huurprijs is deze verplichte deelname (5% van de huursom) niet inbegrepen. Aquanaut Yachtcharter garandeert u restitutie van de huursom onder onderstaande voorwaarden:
  1. De dekking begint zodra Aquanaut Yachtcharter het door huurder ondertekende huurcontract heeft ontvangen.
  2. De volledige huursom wordt vergoed indien voor de aanvang van de huurperiode de volgende voorvallen zich voordoen:

a) Overlijden, ernstige ziekte en/of ernstig ongeval, letsel van huurder, familieleden in eerste of tweede graad of huisgenoten van de huurder. Tevens vallen hieronder meevarende vrienden en kennissen van de huurder voor zover deze bij de ondertekening van de huurovereenkomst bij Aquanaut Yachtcharter schriftelijk bekend gemaakt zijn.

b) De huurder verplicht zich om in aanmerking te kunnen komen voor uitkering uit het Aquanaut annuleringsfonds om Aquanaut Yachtcharter onmiddellijk doch uiterlijk binnen 2 x 24 uur (zon-en feestdagen niet meegerekend) in kennis te stellen van de omstandigheden welke zouden kunnen leiden tot een aanspraak op vergoeding uit het Aquanaut annuleringsfonds. Tevens dient de huurder voor de onder punt 2a genoemde oorzaken een verklaring van de behandelende arts te overleggen.

Pech onderweg:
Huurder dient de in de meegeleverde handleiding vermelde aanwijzingen in het geval van storingen of schades stipt uit te voeren.
Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid of verplichting tot schadevergoeding voor uitgaven van de huurder als gevolg van een storing aan het vaartuig.
Indien een schadevergoeding gerechtvaardigd is zal deze maximaal bestaan uit een restitutie van de tijd die verloren gegaan is als gevolg van de storing waardoor het vaartuig niet meer te gebruiken is, waarbij storingen welke korter hebben geduurd dan 5 uur nadat de melding bij ons binnen gekomen is niet worden vergoed.
Storingen aan radio/cd speler, TV, 2e toilet, koelkast, magnetron of andere apparaten, navigatie instrumenten, verlichting, hang- en sluitwerk, ruitenwissers, boeg- en hekschroef worden niet geacht te leiden tot het niet kunnen gebruiken van het vaartuig en zullen geen recht op schadevergoeding geven.